Home / 2015 / Eylül

Monthly Archives: Eylül 2015

İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfları

İZİN ALINMASI ZORUNLU OLAN TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfı – İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci ADR’de yer alan Sınıf 1’deki maddeler (Patlayıcı Maddeler ve Patlayıcı İçeren Nesneler İçişleri Bakanlığı ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu I1 olan maddeler (Yalnızca İnsanları Etkileyen Bulaşıcı Maddeler) Sağlık Bakanlığı …

Read More »

Taşıma Ünitelerinde Bulundurulması Gereken Evraklar

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı Taşıma Ünitelerinde Bulundurulması Gereken Evraklar; 1. Taşıma Evrakı 2. Büyük Konteyner ve Araç Sertifikası 3. Yazılı Talimatlar 4. Araç ekibinin her üyesi için resimli resmi belge 5. ADR/SRC 5 Belgesi 6. ADR Uygunluk Belgesi (Gerekliyse)  

Read More »

Taşıma Evrakında Bulunması Gereken Asgari Bilgiler

Tehlikeli madde taşıma evrakında bulunması gereken asgari bilgiler 1.UN-Numarası 2. Maddenin veya nesnenin resmi adı/tanımlaması 3. Sınıflandırma Kodu (Örneğin 2,3,5.2,6.1, 9 vb. olabilir) 4. Paketleme grubu (varsa) 5. Tünel Kısıtlama Kodu 6. Ambalajların sayısı ve tarifi 7. Tehlikeli maddenin toplam miktarı 8. Gönderenin bilgileri 9. Alıcının bilgileri 10. İlave bilgiler/ …

Read More »