Asbest

Asbest Türleri

1.Serpantin Grubu

Krizotil (Beyaz Asbest)

 

2.Amfibol Grubu

Krokidolit (Mavi Asbest)
Amosit (Kahverengi Asbest)
Tremolit
Antofilit
Aktinolit

 

Asbest ürünlerindeki payları;
Krizotil (%94)
Krokidolit (%4)
Amozit (%2)

 

Krizotil Asbest (Beyaz Asbest)
[Mg6Si4O10(OH)8]

 En geniş kullanımı olan bir türdür.
 Diğer asbest türlerine göre daha esnektir.
 Dayanıklı ve ipeksidir.
 Erime noktaları yüksektir.
 Dokunarak veya bükülerek kumaşla birlikte kullanılır.
 Ateşe dayanıklı kumaş yapımında genellikle krizotil kullanılır.

 

Krokidolit Asbest (Mavi Asbest)
[Na2(Fe3O)2(Fe2O)3Si8O22(OH)2]

Liflere mavi rengi veren yüksek soda oranı ve ana kayaçtan gelen demir bileşikleridir.

Amozit Asbest(Kahverengi Asbest)
[(Fe)7Si8O22(OH)2]

Krizotilden sonra inşaat uygulamalarında ikinci derecede yaygın olarak kullanılan asbest türüdür.

 Amfibol lifleri serpantin liflerine göre daha kısa ve serttir,
 Çok küçük çapa sahiptir,
 İğneye benzer görünüşlüdür,
 Neme ve kimyasallara karşı dirençlidirler.

Asbestin solunmasına bağlı olarak kişide;

 Asbestozis (1936)
 Akciğer Kanseri (1943)
 Mezotelyoma (1977)

 

One Comment

  1. Barış Bey rica etsem bu alt tiplerin Türkiye’nin hangi illerinde endemik olarak görüldüğünü yazar mısınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir