Barış Büyükterzi

Hiç kimseye yararlı olmamak tam olarak değersiz olmak demektir. - Descartes

İş güvenliği tasarısı kabul edilirse neler değişecek?

| okunma: 1371 |

İş güvenliği ertelemeye ile ilgili tasarı gündemde, tasarıya göre erteleme olursa hangi maddeler nasıl değişecek bakalım.

38. maddenin 1. fıkrasının a bendinin 1 numaralı alt bendinde bulunan 1/7/2017 ibaresi 1/7/2020 şeklinde değişmesi gündemde,

Kanunun maddesi neydi hatırlayalım;

Yürürlük (1)
MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2017 tarihinde, (1)

  • Bu durumda kamu kurumları ve 50’den Az çalışanı olan Az tehlikeli işyerleri için kanun geçerlilik tarihi 01/07/2020 tarihi olacak

 

6. maddenin 1. fıkrasının a bendinde 10’dan az yerine 50’den az şeklinde değişmesi gündemde,

Kanunun 6. maddesi neydi hatırlayalım;

….Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan (50’den az) az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

  • Bu maddede bulunan 10’dan az yerine 50’den az çalışan olacak.

15. maddenin 3. fıkrasında 10’dan az yerine 50’den az şeklinde değişmesi gündemde,

Kanunun 15. maddesinin 3.fıkrası neydi hatırlayalım;

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan (50’den az) az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

  • Bu maddede bulunan 10’dan az yerine 50’den az çalışan olacak.

30. maddenin 1. fıkrasının b bendinin 6 numaralı alt bendinde bulunan 10’dan az yerine 50’den az şeklinde değişmesi gündemde,

Kanunun maddesi neydi hatırlayalım;

10’dan (50’den az) az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar.

  • Bu maddede bulunan 10’dan az yerine 50’den az çalışan olacak.

Kanun maddesinin başlığı 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Kendi fikrim bu kadar erteleneceğine tamamen kaldırılsın daha iyi, bir kanun çıkışından sonra 8 yıl erteleme alacak ve bu 8 yıl bu işyerlerinde iş güvenliğine ihtiyaç olmayacak ise 8.yılın sonunda neden ihtiyaç olsun ki?

Barış
image_pdfYazıyı PDF olarak indirimage_print

Yorumlar

Yorum yok »

Yorum Yaparken Lütfen Dikkat Edin:
Küfür, hakaret, şiddet ve reklam içeren yorumlar onaylanmayacaktır.

© 2011 by barisbuyukterzi. Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden yazılar kopyalanamaz.