İş güvenliği

10 madde ile 2016 yılında İş Güvenliği

2016 yılında iş güvenliğinde neler değişti incelemeye çalışalım. Değişiklik yapılan yönetmeliklerin özeti konulmuştur, tüm değişiklikleri incelemek için yönetmelik sayfasından indirip bakabilirsiniz.

 

1. İşyerlerinde işin durdurulmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Ek fıkralar eklendi

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır.

2. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Birden fazla görevlendirmede;

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, (Değişik ibare:RG:15/2/2016-29625) tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin(5), işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

Vize işlemleri;

Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olarak belgelendirilen kişilerden, vize tarihinden önce Bakanlığa başvuru yapmayanların yetki belgeleri vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Vize işlemleri için Bakanlığa başvuruda bulunan kişilerin, vize tarihinden itibaren 60 gün içerisinde vize işlemlerini tamamlaması gerekir.

Vize süresi dolan veya süresi 60 günden az kalan iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 60 gün içerisinde vize işlemlerini tamamlatmak zorundadır. Aksi takdirde vize süresi dolan belgelerin geçerliliği vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır.

3. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Sınav başarı puanı değişti;

Sınavlarda 100 puan üzerinden  işyeri hekimliği için en az 70, diğer sağlık personeli için en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlardan;

1) Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 1/7/2017 tarihine kadar,

2) Diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/6/2016 tarihine kadar,

görevlendirilebilirler.

4. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

En geç altı ayda bir Acil durum tatbikatı yapılmalıdır.

Diğer değişiklikler için yönetmeliği indirin.

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Görelendirmelerde;

Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen kamu, maden, inşaat, metal, tekstil, sağlık, ulaşım, taşımacılık, ticaret, imalat, bakım, onarım, kurulum, enerji, kimya, tarım, ziraat, hayvancılık, mobilya, ormancılık, gıda, matbaa, atık yönetimi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait işyerlerinde, tam süreli iş güvenliği uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı aranır.

Bence gerekli olan bir madde eklenerek;

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; işveren ve hizmet sunanlar arasında mutabık kalınarak aynı sözleşme yılı içerisinde, aylık hizmet süreleri birleştirilebilir veya hizmet sunum aralıkları belirlenebilir.

6. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

25/4/2017 tarihine kadar periyodik kontrol raporunda kayıt numarası aranmaz.

7. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik maddelerinin yürürlüğe giriş tarihleri değişti;

9 uncu maddesi ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 1/7/2017 tarihinde,

24 üncü maddesi 1/1/2014 tarihinde,

Diğer maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde, 

10 uncu ve 11 inci maddesi 31/12/2016 tarihinde,

yürürlüğe girer.

8. SGK 2015 yılına ait iş kazası istatistiklerini açıkladı

Daha önce yazdığım yazıya bakabilir ve istatistikleri indirebilirsiniz.

9. İSİG meclisi 2016 yılına ait iş kazası istatistiklerini açıkladı

2016 yılında İSİG meclisinin açıkladığı verileri göre 1970 kişi iş kazasında hayatını kaybetti.

10. İSG-Katip kayıtlı personel sayısı

Türkiye genelindeki sayılar;

C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı – 72.408

B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı – 11.896

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı – 17.612

İşyeri Hekimi – 31.650

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu