İş güvenliği

Acil durum planı nasıl olmalıdır?

Öncelikle mevzuattaki tanımlara bakalım.

Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,

Hazırlanmasından denetimine tatbikatına kadar tüm sorumluluk işverene aittir.

Çalışanlar alınan tedbirlere uymak ve görevlerini yerine getirmek ile yükümlüdür.

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere

  • Acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcıtedbirlerin alınması,
  • Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi
  • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Acil durumların belirlenmesi

a) Risk değerlendirmesi sonuçları.

b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.

c) İlkyardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

d) Sabotaj ihtimali.

Görevlendirilecek çalışanın belirlenmesi

az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 50 çalışana kadar

tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 40 çalışana kadar

çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 30 çalışana kadar

az tehlikeli 10 dan az çalışanı olan işyerlerinde ise tek kişi görevlendirilir.

Acil durum planı kapağında 

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

b) Hazırlayanların adı, soyadıve unvanı.

c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

Plan içerisinde 

ç) Belirlenen acil durumlar.

d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı

e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

Hazırlanacak kroki’de ise:

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

yer almalıdır.

Her sayfası paraflanır, son sayfası imzalanır.

Acil durum ekiplerinin kolayca ulaşabileceği şekilde saklanır.

Kroki bina içerisinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

Yılda en az 1 defa olmak üzere tatbikat yapılır ve raporlanır.

Acil durum planı yenilenmesi

  • Çok Tehlikeli Sınıfta – 2 yıl
  • Tehlikeli sınıfta – 4 yıl
  • Az tehlikeli sınıfta – 6 yıl

Acil durumlar hakkında ve ekiplerin çalışanlara aktarılması gerekmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu