İş güvenliği

Çalışan temsilcisi özellikleri ve seçimi

İşverenin yükümlülüğü

 1. İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir.
 2. Çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânları sağlar.
 3. İşyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sendika temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirir.
 4. Çalışan temsilcisinin seçilmesi veya atanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemler işveren tarafından yerine getirilir.
 5. Seçim veya atama yoluyla görevlendirilen çalışan temsilcilerini işyerinde ilân eder.

Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda aday başvurularının yapılması için 7 günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilân edilir.

Çalışan temsilcisi olmak için kriterler;

 • İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,
 • En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
 • En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

Aday olmak isteyen çalışanların yukarıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz.

Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilân edilir.

 

Çalışan temsilcisi sayısı;

Çalışan sayısı Temsilci sayısı
2-50 1
51-100 2
101-500 3
501-1000 4
1001-2000 5
2001-∞ 6

 

Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır.

Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir.

 

Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir.

Seçim, sonuçları itibariyle 5 yıl geçerlidir.

 

Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.

 

Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü;

Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz.

Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

Kayıt;

Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir.

Tutanağın işveren veya vekili ve seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur. Tutanaklar ile oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanır.

 

Çalışan temsilcisinin eğitimi;

Çalışan temsilcileri yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir.

İsg kurulu var ise kurul üyeleri ile birlikte özel olarak eğitilebilir.

 

Çalışan temsilcisi seçimi ve atamasında tutulması gereken kayıtlar;

 • Seçim prosedürü
 • Seçim duyurusu
 • Aday listesi
 • Oy pusulası
 • Seçim sonuç bildirimi
 • Çalışan Temsilcisi Ataması
 • Çalışan temsilcisi özel eğitim katılım formu

 

Ceza;

Çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi veya seçilmemesi durumlarında işverene 1,000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Çalışan temsilcilerine işverene öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkının verilmemesi durumunda 1,500 TL;

Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması, çalışmaları için imkân sağlanmaması durumunda ise hakları kısıtlanan her çalışan için 1,000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Kazasız çalışma hayatı dileğiyle…

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu