İş güvenliği

COVID-19 ‘a maruziyet riskinin azaltılması için ne gibi önlemler almalıdır?

İşverenler covid19’a karşı hangi önlemleri almalıdır?

➢  İşyerinde birden fazla işverenin bulunması durumunda birlikte hareket edilmesi gerekmektedir.

➢  Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellenmeli, ayrıca salgına karşı bir eylem planı geliştirilmelidir. Bu planda hazırlık ekibinde görevli çalışanlar ile sorumlulukları belirlenmelidir.

➢  İşyerine ziyaretçi giriş çıkışlarını kısıtlanmalıdır.

➢  Aciliyeti olmayan etkinlikler iptal edilmelidir.

➢  Toplantılar sınırlandırılmalı ve kalabalık düzenlenmemelidir.

➢  Toplantılarda sosyal mesafeye dikkat edilmeli, asgari sayıda kişi ile yapılmalıdır.

Mümkün olduğunca çevrimiçi veya konferans görüşmesi yoluyla toplantı yapılmalıdır. ➢Çalışanların giydikleri vs. kıyafetler hijyen kurallarına göre yıkanmalı ve

havalandırılmalı, iş kıyafetleri ile gündelik kıyafetler ayrı tutulmalıdır.

➢  Çalışan sayısı, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde mümkün olan en az sayıda tutulmalıdır.

➢  Evden çalışma imkanı olan personel evden çalışmaya yönlendirilmelidir. ➢Çalışanların molaları ve yemek araları sosyal mesafeyi koruyacak şekilde

düzenlenmelidir.

➢  Büyük çalışma ekiplerinin daha küçük gruplar şeklinde düzenlenmesi önemlidir. Bu

kapsamda vardiya usulü çalışmaya geçilmesi veya vardiya sayılarının artırılması

önerilmektedir.

➢  Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını

önleyecek şekilde düzenlenmelidir.

➢  İşyerinde hijyen önlemleri alınmalı, çalışanların kişisel hijyenlerini sağlamaları için

yeterli ve gerekli malzeme ve ekipmanlar temin edilmelidir.

➢  Öncelikle ziyaretçi veya müşteri potelsiyeli bulunan işletmelerde bunlarla ilk önce

muhatap olan bütün çalışanlar, COVID-19 enfeksiyonu salgını ve bunlardan doğan

risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirilmelidir.

➢  Ziyaretçiler ve müşteriler de işyerinde COVID-19 enfeksiyonu salgınına dair alınan ve

uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirilmelidir.

➢  Atıkların, toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması konularında çalışanlar

bilgilendirilmelidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu