İş güvenliği

İSG Tespit öneri defteri tüm işyerlerinde zorunlu mu?

Öncelikle tespit öneri defteri nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca tutulması ve işyerinde bulundurulması gereken bir defterdir.

Yönetmelikte ismi onaylı defter olarak geçmekte olup; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter olarak tanımlanmıştır.

– İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak tutulması gereken söz konusu defterin her sayfasının, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce mühürlenmek suretiyle onaylanması gerekir.

– Onaylı defterin yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanması gerekir. Onaylı deftere işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı tarafından yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. Dolayısıyla işverenin defterde yer alan hususlarla ilgili gerekli tedbirleri almaması onun sorumluluğunu doğurur.

– Onaylı defterin her sayfasının bir asıl iki kopya olması gerekir. Asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır.

– Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

İSG hizmeti almak zorunda olan tüm işyerlerinde onaylı defter zorunluluğu bulunmaktadır.

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler ve kamu kurumları hariç tüm işyerlerinde zorunludur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu