Home » İş Kanunu

7 Soruda Çalışma Saatleri

1. Ara dinlenmeleri verilirken hangi hususlar göz önünde bulundurulur? Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69 uncu maddesinin son fıkrası…

Read More »

Ara dinlenme süresi nasıl belirlenir?

Günlük çalışma süresi içerisinde ara dinlenme mutlaka verilmelidir. Hangi kanunda yer almaktadır? 4857 sayılı İş Kanununun 68. maddesinde 854 sayılı Deniz İş Kanununda 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun da yer almaktadır. Neye…

Read More »

Yıllık izinde bir yıl çalışmak şart mı?

Yada soruyu şöyle soralım, Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır? Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu 53/61. maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir. Yıllık izinle…

Read More »

Yıllık izin bölünebilir mi?

Yıllık izin bölünebilir mi? İş Kanunu 56. Madde “İzin süreleri, tarafların anlaşması durumunda; bir bölümü en az on gün olmak üzere en fazla 3’e bölünebilir.” İzin süresinin tek seferde kullandırılması esastır. Ama işveren ister, işçi de kabul ederse izin bölünebilir.  …

Read More »

İşçinin ücretli mazeret izinleri nelerdir?

İş kanununa göre işçiye tanınan izinler; 1- İşçinin evlenme izni Evlenen işçinin 3 gün ücretli izni vardır. 2- İşçinin evlatlık izni Evlat edinme durumunda işçinin 3 gün ücretli izni vardır. 3- İşçinin ölüm izni İşçinin annesinin, babasının, eşinin, kardeşinin…

Read More »

Ücret kesme cezası

İşverenin ücret kesme cezası verebilmesi için toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan bir sebep olmalıdır. Bu sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden…

Read More »

Çalışma Belgesi nedir? Örnek indir

Çalışma belgesi İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat…

Read More »

İzin kurulu nedir?

İzin kurulu nedir? İşçi izinlerini düzenlemek için kurulan kuruldur. Yönetmelik için tıklayınız. İzin kurulu zorunluluğu İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin…

Read More »

Fazla mesai’de işçi onayı şart mı?

Fazla Mesai İçin İşçinin Onayı Şart mı? Zorunlu nedenler ve olağanüstü durumlar hariç sigortalılara fazla mesai yaptırılacaksa işçinin onayının alınması gerekmektedir. Onayı alınmayan sigortalılara fazla mesai yaptırılamaz. Fazla mesai için işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptıran işverenlere idari para…

Read More »

Telafi Çalışması nedir? Nasıl yaptırılır?

Hava şartları sebebiyle işin aksaması halinde işveren telafi çalışması yapabilir mi? 06.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde telafi çalışmasıyla ilgili “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi…

Read More »

Gece Mesaisi Uzatılıyor

İş Kanunu’nun gece çalışmalarını 7.5 saat ile sınırlayan hükmü değiştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıtarafından hazırlanan önerge, TBMM’de görüşmeleri devam eden iş güvenliğiyle ilgili torba yasa tasarısına konulacak. Yasada yapılacak değişiklikle hizmetler sektöründe 7.5 saatin üzerinde gece çalışması…

Read More »
Mobil Uygulama

İLKYARDIM EĞİTİMİ ALDINIZ MI?

Uygulamalı ve Teorik Eğitimlerimiz için
Atölye İlkyardım Eğitim Merkezimize Bekleriz.

BİZE ULAŞIN
info@atolyeilkyardim.com