İSG Sınav

İş sağlığı ve güvenliği kurulu yönetmelik özeti

Sınavda işinize yarayabilir.

Yukarıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz, eksik olduğunu düşündüğünüz kısım var ise yorumlardan belirtiniz.

İSG Kurul Zorunluluğu

  • Çalışan sayısı 50’den fazla
  • İşin sürekliliği 6 aydan fazla ve sürekli işlerin yapıldığı işler

Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;

Özet Tablo:

Asıl İşveren

(Çalışan Sayısı)

Alt İşveren

(Çalışan Sayısı)

Zorunluluk
50 veya daha fazla 50 veya daha fazla ·    Ayrı ayrı kurul kurulmalıdır.

·    İşveren koordinasyonu sağlar

50 veya daha fazla 50 den az ·    İşveren kurul kurar.

·    Alt işveren temsilci gönderir.

50 den az 50 veya daha fazla ·    Alt işveren kurul kurar

·    İşveren kurula temsilci gönderir.

50 den az 50    en az ·    Toplam 50 veya daha fazla ise Kurul ortak kararlar ile kurulur.

·    İşveren koordinasyonu sağlar

Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmuyor ise

Birden fazla işveren varsa

·    Her işveren kurul kurar

·    Birbirlerinin çalışmalarını etkileyecek kararlar hakkında bilgilendirme yapılır.

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

 

Kurulun kurulacağı diğer işyerleri

İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.

Kurulun oluşumu

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

Özet Tablo:

Kurula Katılacaklar Görevi Seçimi ve Ataması
İşveren veya işveren vekili Kurul başkanı İşveren statüsünde karar verme yetkisi bulunacak
İş güvenliği uzmanı Tam zamanlı ise Kurul sekreteri İşveren tarafından atanır.

Tehlike sınıfına uygun olmalıdır.

İşyeri hekimi İşveren tarafından atanır.
İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri Tam zamanlı uzman yok ise kurul sekreteri İşveren tarafından atanır. Kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren ortak karar alır.
Bulunması halinde sivil savunma uzmanı İşveren tarafından atanır.
Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta Formen, ustabaşı ve ustaların yarısından fazlasının katılacağı seçimle açık oyla yapılarak belirlenir. Yoksa atama yapılır. Aynı şekilde yedekleri de seçilir.
Çalışan temsilcisi (Birden fazla ise baş temsilci)

 

Eğitim

İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır.

Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;

a) Kurulun görev ve yetkileri,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
ç) İş hijyeninin temel ilkeleri,
d) İletişim teknikleri,
e) Acil durum önlemleri,
f) Meslek hastalıkları,
g) İşyerlerine ait özel riskler,
ğ) Risk değerlendirmesi.
Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur.

 

Görev ve yetkiler

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a) iç yönerge taslağı hazırlamak,

b) çalışanlara yol göstermek,

c) tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek,

ç) iş kazasıhalinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

d) eğitim ve öğretimini planlamak,

e) bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

g) yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek,

ğ) çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

h) Genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Çalışma usulleri

Kurul inceleme, izleme ve uyarmayıöngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır.

Çok Tehlikeli ise Ayda 1
Tehlikeli 2 ayda 1
Az tehlikeli 3 ayda 1 en az olacak şekilde toplanabilir.
Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdanen az 48 saat önce
Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası hallerivb. olağanüstü toplantıya çağırabilir
Oylar çoğunluk kararına göre alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

 

Barış Büyükterzi

İş güvenliği uzmanlığına 3 Ocak 2011 tarihinde başladım, halen devam etmekteyim. Bunun yanında asbest söküm uzmanlığı, lpg sorumlu müdürlük ve ilkyardım eğitmenliğim bulunmaktadır. Atölye OSGB, ilkyardım eğitim merkezi ve sağlık laboratuvar şirketlerinin kurucusuyum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu