Home / İş güvenliği (page 2)

İş güvenliği

İş güvenliği eğitimleri kaç saat olmalıdır?

zaman2

Eğitimler; Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmesi gerekmektedir. “İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar” diye yönetmelik maddesi bulunmaktadır. Belirtilen düzenli aralıklarla eğitimler tekrarlanır: Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir …

Read More »

Restoran işyerlerinde iş güvenliğinde neler zorunlu?

Restoran işyerlerinde iş güvenliğinde neler zorunlu? Öncelikle tehlike sınıfına bakmak gerekiyor. Tavsiye yazı: Tehlike sınıfı nedir? Restoranlar, lokantalar çoğunlukla Az tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Bu durumda iki durum vardır. 1. Çalışan sayısı 50’den çok ise; Eğer çalışan sayınız 50 veya 50 kişiden fazla ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun tüm maddelerine …

Read More »

İş güvenliği uzmanlığı bir üst sınıfa bakabilme uzatıldı

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (Değişik: 4/4/2015-6645/6 md.) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme …

Read More »

Periyodik Kontrol Raporunda Bakanlığa kayıt numarası istenecek

İş Ekipmanları Yönetmeliği’ne göre Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır. a) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir. 1) Adı ve soyadı. 2) T.C. kimlik numarası. 3) Mezun olduğu okul, …

Read More »

İş Hijyeni Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini …

Read More »

Günde en fazla 7.5 saat çalışılabilecek işler nelerdir?

İşçilerin günde ancak 7,5 saat çalıştırılabileceği işler nelerdir? Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir. a) Kurşun ve arsenik işleri: 1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri. 2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, …

Read More »

İş Sağlığı ve Güvenliği 2017 sınav tarihleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2017-İSG 1. Dönem Sınav Tarihi: 29.04.2017 Başvuru Tarihi: 28.02.2017 08.03.2017 Sonuç Açıklama Tarihi: 18.05.2017 2017-İSG 2. Dönem Sınav Tarihi: 02.12.2017 Başvuru Tarihi: 11.10.2017 19.10.2017 Sonuç Açıklama Tarihi: 22.12.2017

Read More »

Bakanlıktan “online” takip

Sanayi tesislerinin çevre kirliliğine sebep olup olmadığı, online takip edilecek Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce‘nin talimatıyla, dev sanayi tesislerinin çevre kirliliğine sebep olup olmadığı, 7 gün 24 saat “online” takip edilecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teknik altyapısını tamamlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, online bağlantı zorunluluğu getirilen tesislerin çalışmalarını büyük bir hassasiyetle …

Read More »

İdari para cezaları 2017

2017 yılında uygulanacak para cezalarını aşağıdaki bağlantılara tıklayarak indirebilirsiniz. 4857 İdari Para Cezaları 2017 İSG Kanunu 2017 para cezaları SGK İdari Para Cezaları 2017 Uluslararası İşgücü Kanunu 2017 yılı idari para cezaları  

Read More »

Acil kaçış planında neler yer almalıdır?

Acil kaçış planında neler yer almalıdır? Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki: Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı. Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri. …

Read More »

Elektrik Panosunda neler olmalıdır?

Elektrik panosunda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?   Uyarı levhaları; Olmazsa olmazlarımız uyarı levhalarıdır. Mutlaka konulmalıdır. Elektrik işlerine uygunluğu olmalıdır. Yetkili personelin iletişim bilgileri yer almalıdır. Kaçak akım rölesi nedir? Ne işe yarar? Kaçak akım rölesi mutlaka panolarda yer almalıdır. Kaçak akım rölesi: faz ve nötr iletkenleri arasında bir dengesizlik yani fark …

Read More »

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik aynı şey mi?

MESLEKİ EĞİTİM 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Çalışanların Eğitimi başlığı altındaki 17. Maddesinde “Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz” hükmü yer almaktadır. Mesleki Eğitim alması gereken işler; Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, …

Read More »