Home / İş güvenliği (page 4)

İş güvenliği

İş güvenliği uzmanı çalışma süresi 2016

2016’da geçerli olacak çalışma süreleri Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.   Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla …

Read More »

İş güvenliği uzmanı üst tehlike sınıflarına bakabilme durumu

osgb-onemi

Yani çok tehlikeli sınıftaki işyerine C sınıfı uzman, tehlikeli sınıftaki işyerine C sınıfı uzman bakma durumu… 6645 sayılı kanun ile durum uzatıldı. Madde 6’da yer almaktadır. Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar …

Read More »

12 soruda ekranlı araçlar ile çalışma

1. Ekranlı araçlar deyince ne anlamalıyız? Ekranlı araç: Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı ifade eder. Kısaca bilgisayarlarda çalışmalar diyebiliriz. Diğer makine, ekipman üzerindeki ekranlar ile çalışmalar kapsam dışındadır. (Hesap makinesi, yazar kasa vs.) Ekranlı araçla çalışma yapan kişiye operatör denir. …

Read More »

Çalışan temsilcisi özellikleri ve seçimi

İşverenin yükümlülüğü İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir. Çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânları sağlar. İşyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması …

Read More »

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Referans Seviyeleri

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Referans Seviyeleri Bilgi: Bir iş alanına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakkında bilgi (kuramsal ve/veya fiili bilgi) olarak tanımlanmaktadır. Beceri: Belirli bir konuda veya görevde performans gösterebilmek için gerekli olan bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç …

Read More »

İş Güvenliği Uzmanı saatleri değişiyor

osgb-onemi

İş Güvenliği’nde çalışma saatleri değişiyor… Daha önce taslak çıkmada söylemiştim sürelerini değişeceğini şimdi yönetmelik yayınlandı. Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz. 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına …

Read More »

Madenciye 2 Gün Tatil

6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, yer altında çalışan maden işçilerinin çalışma saatlerini düzenleyen 36. Maddesi şöyle; “MADDE 36 – 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Yer altı maden işlerinde çalışan …

Read More »

5 günlük babalık izni

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 04.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun ile  İş Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı. İşçilere evlenmesi veya evlat edinmesi ya da anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, Eşinin doğum yapması hâlinde ise beş …

Read More »

Meclis’ten geçen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun tam metni

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 MADDE 1- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “(2) …

Read More »