7 Soruda Çalışma Saatleri

Şubat 6, 2017 Barış Büyükterzi 0

1. Ara dinlenmeleri verilirken hangi hususlar göz önünde bulundurulur? Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat […]