Home / İş Kanunu

İş Kanunu

Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma şartları

isc-1

Öncelikle tanımlardan başlayalım, Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanını, Kadın çalışan: On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanı, ifade eder. Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti …

Read More »

Fazla Çalışma Onayında Önemli Değişiklik

suudilerle-milyar-dolarlik-10-anlasma-2107703

İşverenler, haftada 45 saatten fazla çalışmasını istedikleri işçilerden her yılbaşında yazılı olarak onay (muvafakat) almaları zorunluydu. İşte bu durum; 25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 4857 sayılı İş Kanununa ilişkin Fazla çalışma ve Fazla sürelerle çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin 9.maddesi şu şekilde değiştirildi; “Fazla …

Read More »

Evlat edinen ailelerin hakları nelerdir?

490-355

Ücretli İzin Hakkı İşçiye, evlat edinmesi hâlinde üç gün ücretli izin verilir. Analık Hali İzni Doğum yapan işçilere doğum sonrası verilen analık hali izni evlat edinen ebeveynlere de verilmektedir. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık …

Read More »

Kimler gece çalışamaz?

gece-çalışması

Gece çalışması nedir? Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir. İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde …

Read More »

Çalışan annelere özel haklar nelerdir?

isc

Doğum halinde istirahat ve geçici iş göremezlik hakkı Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Eğer sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki …

Read More »

Yemek molası çalışma süresinden sayılır mı?

3184_14520_m

Yemek molası çalışma süresinden sayılır mı? Öncelikle günlük çalışma süresine bakalım, iş kanununda günlük çalışma süresi diye bir madde bulunmamaktadır, onun yerine günlük maksimum çalışma süresi 11 saat olarak belirlenmektedir. Haftalık çalışma süresi ise 45 saattir. Ara dinlenmesi işçinin çalışmadan ve dinlenerek geçirdiği süreleri ifade etmektedir. İş Kanununa göre işçiye ara …

Read More »

İş kanunun 17.maddesi ne anlama gelmektedir?

fesih

Öncelikle tabiki her maddeyi bilmemize gerek bulunmadığını belirtmek gerekir. Fesih bildirimlerinde karşımıza çıktığı için 17.maddeyi ayrıca değerlendirmek gerekir. 4857 Sayılı İş Kanunu 17. Maddesi; Süreli fesih Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi …

Read More »

Deneme süreli çalışma ne kadardır?

rsk-1

Deneme süresi şu anlama gelmektedir; İşçiye ve işverene karşılıklı tanınan bu süre içinde taraflar iş sözleşmelerini feshedebilirler. Deneme süresi ne kadardır? İş kanununa göre deneme süresi 2 aydır. Ancak toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi neden olmalıdır? Aslında deneme süresi her sözleşmede olacak diye bir hüküm bulunmamaktadır. …

Read More »

7 Soruda Çalışma Saatleri

sgk-çalışma-saatleri-2

1. Ara dinlenmeleri verilirken hangi hususlar göz önünde bulundurulur? Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. 2. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır mı? İş Kanunu’nun 68 nci …

Read More »

Ara dinlenme süresi nasıl belirlenir?

fazlamesai

Günlük çalışma süresi içerisinde ara dinlenme mutlaka verilmelidir. Hangi kanunda yer almaktadır? 4857 sayılı İş Kanununun 68. maddesinde 854 sayılı Deniz İş Kanununda 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun da yer almaktadır. Neye göre belirlenmektedir? Ara dinlenme süreleri 4857 sayılı İş Kanunu md. 68/1. fıkrasında, …

Read More »

Yıllık izinde bir yıl çalışmak şart mı?

izin

Yada soruyu şöyle soralım, Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır? Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu 53/61. maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir. Yıllık izinle ilgili her şey adlı yazıya bakabilirsiniz. Yasal düzenlemeler açısından; aynı işverene bağlı …

Read More »

Yıllık izin bölünebilir mi?

izin

Yıllık izin bölünebilir mi? İş Kanunu 56. Madde “İzin süreleri, tarafların anlaşması durumunda; bir bölümü en az on gün olmak üzere en fazla 3’e bölünebilir.” İzin süresinin tek seferde kullandırılması esastır. Ama işveren ister, işçi de kabul ederse izin bölünebilir.   İzin süresi en çok üçe bölünür. Üçten fazla bölünüp verilemez. İzin zorunlu …

Read More »