Home / İş Kanunu (page 2)

İş Kanunu

İşçinin ücretli mazeret izinleri nelerdir?

tatil

İş kanununa göre işçiye tanınan izinler; 1- İşçinin evlenme izni Evlenen işçinin 3 gün ücretli izni vardır. 2- İşçinin evlatlık izni Evlat edinme durumunda işçinin 3 gün ücretli izni vardır. 3- İşçinin ölüm izni İşçinin annesinin, babasının, eşinin, kardeşinin veya çocuğunun ölümü halinde işçinin 3 gün ücretli izni vardır. 4- İşçinin babalık …

Read More »

Ücret kesme cezası

caliss

İşverenin ücret kesme cezası verebilmesi için toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan bir sebep olmalıdır. Bu sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden yapılacak kesintiler 1 ayda 2 gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre …

Read More »

Çalışma Belgesi nedir? Örnek indir

rsk-1

Çalışma belgesi İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. İş kanunu madde …

Read More »

İzin kurulu nedir?

tatil

İzin kurulu nedir? İşçi izinlerini düzenlemek için kurulan kuruldur. Yönetmelik için tıklayınız. İzin kurulu zorunluluğu İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulması gerekmektedir. Kurula işveren temsilcisi başkanlık eder. Kurulun başkanı dışında kalan …

Read More »

Fazla mesai’de işçi onayı şart mı?

headlin

Fazla Mesai İçin İşçinin Onayı Şart mı? Zorunlu nedenler ve olağanüstü durumlar hariç sigortalılara fazla mesai yaptırılacaksa işçinin onayının alınması gerekmektedir. Onayı alınmayan sigortalılara fazla mesai yaptırılamaz. Fazla mesai için işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptıran işverenlere idari para cezası uygulanır. İdari para cezası her işçi için; 285,00 TL Yıllık En Fazla …

Read More »

Telafi Çalışması nedir? Nasıl yaptırılır?

caliss

Hava şartları sebebiyle işin aksaması halinde işveren telafi çalışması yapabilir mi? 06.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde telafi çalışmasıyla ilgili “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya …

Read More »

Gece Mesaisi Uzatılıyor

Fazla-çalışma-fazla-mesai-nedir

İş Kanunu’nun gece çalışmalarını 7.5 saat ile sınırlayan hükmü değiştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıtarafından hazırlanan önerge, TBMM’de görüşmeleri devam eden iş güvenliğiyle ilgili torba yasa tasarısına konulacak. Yasada yapılacak değişiklikle hizmetler sektöründe 7.5 saatin üzerinde gece çalışması mümkün hale gelecek. Bundan en fazla sağlık sektöründe çalışanlar ile özel güvenlikçiler …

Read More »

İş kanunu geçici iş ilişkisi nedir?

imza_1478498701-2-2

İş kanununda geçici iş ilişkisi 4857 sayılı iş kanunu madde 7’de tanımlanmıştır. Nedir geçici iş ilişkisi.. Geçici iş ilişkisi Madde 7 – İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla …

Read More »

Yıllık İzinle İlgili Her Şey

tatil

1-Kimler Yıllık İzin Kullanma Hakkına Sahiptir? 5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamında(SSKlı) olarak çalışan sigortalıların İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olmak koşulu ile yıllık ücretli izin hakkına sahiptirler. 2-Sigortalı Yıllık Ücretli İzin Hakkından Vazgeçebilir Mi? Bilindiği üzere çoğu işveren sigortalıya …

Read More »

Kimler fazla mesai yapamaz?

fazla-mesai-yapılamayacak-işler

Fazla mesai nedir? 4857 Sayılı İş Kanunu’ nda günlük çalışma süresi 7,5 saat haftalık çalışma süresi ise 45 saattir. Bunun üzerinde yapılan çalışmalara fazla mesaili çalışma olarak kabul edilir. Fazla mesai kimlere yaptırılamaz? 18 yaşını tamamlamamış sigortalılar, Hamile, yeni doğum yapan ve emziren kişiler, Yarı zamanlı (Part Time) çalışan sigortalılar, Günde …

Read More »