Home / OSGB

OSGB

OSGB’lerin sorumlulukları nelerdir?

osgb-onemi

İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla; İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından, Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak …

Read More »

Osgb’de Mesul Müdürün Görevi Ve Sorumlulukları Nelerdir?

36225745-Lazy-manager-Stock-Photo

Öncelikle sorumlu müdür tanımına bakalım. Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, OSGB’lerde tam süreli istihdam edilen ve bu birimlerin iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi ifade eder. OSGB sorumlu müdürü; OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibinden, OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden, Genel Müdürlük tarafından …

Read More »

Ceza alan osgb sahibi yeni osgb açabilir mi?

Klavyede-Soru-Isareti-Simgesi-Sembolu-Nasil-Yapilir

Ceza alan osgb sahibi yeni osgb açabilir mi? Öncelikle OSGB nasıl ceza alır ona bakalım, “OSGB’lerin yetki belgeleri, ihtar puanları toplamının 300’e ulaşması durumunda Genel Müdürlükçe altı ay süreyle askıya alınır.” Askıya alınan OSGB hizmet verebilir mi? Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. …

Read More »

OSGB yetki belgesi hangi durumlarda iptal edilir?

kahve-falında-soru-işareti-görmek-4

OSGB’lerin yetki belgesi; a) Başvuru evraklarından herhangi birinin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde, b) Bir vize döneminde üç defa askıya alınması halinde, c) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet verdiğinin tespiti halinde, doğrudan iptal edilir.

Read More »

İsgb Ve Osgb’lerde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi

EK-1 İsgb Ve Osgb’lerde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ) Muayene masası, h) Refleks çekici, Tartı aleti, i) Boy ölçer, j) Pansuman seti, k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez …

Read More »

OSGB’ler için TSE standardı nedir?

ÇSGB ile TSE, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hizmetleri Yönetim Sistemi TSE K 529 Belgelendirme Kriterleri ni oluşturarak yayınlamıştır. Standardın adı: ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Bu kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nin (OSGB) hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak hizmet yönetim sisteminin şartlarını belirler. Standardı okumaya başladım, gelişmeleri takip …

Read More »

Osgb Yetki Belgesi Müracaatında Bulunacakların Dikkatine

29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 16ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “OSGB’ler yetki belgesi almak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. E-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.” hükmü kapsamında OSGB yetki belgesi …

Read More »

Osgb İşlemleri Hakkında Çsgb Duyuru

29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında OSGB yetkisi alan kurumların; –         İlgili Yönetmeliğin 17nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince yapılacak plan değişikliği bildirimleri, –         İlgili Yönetmeliğin 12nci maddesinin 11nci fıkrası gereğince yapılacak kurucu ortaklık değişikliği bildirimleri, –         İlgili Yönetmeliğin 19ncu …

Read More »

OSGB ve Eğitim Kurumlarının Dikkatine

OSGB ve Eğitim Kurumlarının Dikkatine Bakanlığımızca yetkilendirilen OSGB ve Eğitim Kurumlarına yönelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ikincil mevzuatta yapılan değişiklikler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda kademeli olarak revizyonu yapılan İSG KATİP ile ilgili gerekli görülen bilgilendirmeleri yapmak, sorun ve önerilerinizi görüşmek üzere Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir. Bu amaçla, …

Read More »

OSGB Denetimlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Bildiğiniz üzere isggm genel müdürünün “operation is starting” konulu yazısı medyada yer aldı. Bizde opereyşın diyoruz.   Osgb denetimlerinde işinize yarayabilecek bir yazı olmasını dilerim, eksik olduğunu düşündüğünüz kısımlarda yardımlarınızı beklerim. OSGB Arşivinin olmazsa olmazları: OSGB ve İŞYERİ arasında yapılan sözleşmeler Osgb ve işyeri arasında yapılan isg-katip sözleşmeleri Kesilen faturaların fotokopisi …

Read More »

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri için ihtar tablosu

İsg hizmetlerinde yönetmelik değişikliğinden sonra osgb ceza puanları da değişti. Artık cezalar denetim başına olmaktadır. İsg hizmetleri yönetmeliği    “EK-7 ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İHTAR TABLOSU Sıra No. İhlalin Adı İhlal Derecesi İhtar Puanı 1. Yetki alınan yer ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara uygunluğunun devamının sağlanmaması durumunda …

Read More »

OSGB açmayı düşünenler Dikkat!

OSGB açmayı düşünenler Ticari bir şirket ilk adımınız olsun. Eğer şahıs firmasıyla osgb olmak istiyorsanız boşuna masraf etmeyin, ltd. şti. ve a.ş. olmanız gerekecektir. Dayanak: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 4 f) Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli …

Read More »