Home / Tmgd Haberleri (page 2)

Tmgd Haberleri

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri MADDE 23 (1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. (2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar: a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında …

Read More »

TMGD Sınavı Ertelendi

Ulaştırma Bakanlığı Tarafından Yapılan TMGD Sınavı Ertelendi. TMGD Sınavına başvuran aday sayısının fazla olması sebebiyle sınav 2016 yılına ertelenmiştir. Bakanlık Açıklaması; 6 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILMASI PLANLANAN TMGD SINAVI HAKKINDA DUYURU 6 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILMASI PLANLANAN TMGD SINAVI; SINAVA BAŞVURAN ADAY SAYISININ BEKLENENDEN FAZLA OLMASI VE BU DURUMUN YENİ …

Read More »

İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfları

İZİN ALINMASI ZORUNLU OLAN TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfı – İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci ADR’de yer alan Sınıf 1’deki maddeler (Patlayıcı Maddeler ve Patlayıcı İçeren Nesneler İçişleri Bakanlığı ADR’de yer alan Sınıf 6.2 olup alt gurubu I1 olan maddeler (Yalnızca İnsanları Etkileyen Bulaşıcı Maddeler) Sağlık Bakanlığı …

Read More »

Taşıma Ünitelerinde Bulundurulması Gereken Evraklar

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı Taşıma Ünitelerinde Bulundurulması Gereken Evraklar; 1. Taşıma Evrakı 2. Büyük Konteyner ve Araç Sertifikası 3. Yazılı Talimatlar 4. Araç ekibinin her üyesi için resimli resmi belge 5. ADR/SRC 5 Belgesi 6. ADR Uygunluk Belgesi (Gerekliyse)  

Read More »

Taşıma Evrakında Bulunması Gereken Asgari Bilgiler

Tehlikeli madde taşıma evrakında bulunması gereken asgari bilgiler 1.UN-Numarası 2. Maddenin veya nesnenin resmi adı/tanımlaması 3. Sınıflandırma Kodu (Örneğin 2,3,5.2,6.1, 9 vb. olabilir) 4. Paketleme grubu (varsa) 5. Tünel Kısıtlama Kodu 6. Ambalajların sayısı ve tarifi 7. Tehlikeli maddenin toplam miktarı 8. Gönderenin bilgileri 9. Alıcının bilgileri 10. İlave bilgiler/ …

Read More »

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( Tmgd ) Çalıştırma Yürürlük Tarihi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Çalıştırma Yükümlülüğü: a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini, …

Read More »

TMGD (ADR) nedir? kimdir? nasıl olunur?

Tebliğin 4.maddesinde tanımlar kısmında TMGD tanımlanmıştır. Hangi tebliğ derseniz tebliği bu kısımdan indirebilirsiniz. h) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncükısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi, Asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve …

Read More »