Barış Büyükterzi

Hiç kimseye yararlı olmamak tam olarak değersiz olmak demektir. - Descartes

OSGB kategorisi için arşiv

Mart 30, 2017 | OSGB | okunma: 3467

OSGB’lerin sorumlulukları nelerdir?

İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla; İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine…...

Mart 10, 2017 | OSGB | okunma: 1858

Osgb’de Mesul Müdürün Görevi Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Öncelikle sorumlu müdür tanımına bakalım. Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, OSGB’lerde tam süreli istihdam edilen …...

Şubat 14, 2017 | OSGB | okunma: 1026

Ceza alan osgb sahibi yeni osgb açabilir mi?

Ceza alan osgb sahibi yeni osgb açabilir mi? Öncelikle OSGB nasıl ceza alır ona bakalım, "OSGB’lerin yetki belgeleri, ihtar puanları toplamının 300’e ulaşması durumu…...

Şubat 14, 2017 | OSGB | okunma: 1002

OSGB yetki belgesi hangi durumlarda iptal edilir?

OSGB’lerin yetki belgesi; a) Başvuru evraklarından herhangi birinin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde, b) Bir vize döneminde üç defa askıya alınması halinde, …...

Şubat 7, 2017 | OSGB | okunma: 975

İsgb Ve Osgb’lerde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi

EK-1 İsgb Ve Osgb’lerde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi s…...

Ocak 6, 2017 | OSGB | okunma: 1760

OSGB’ler için TSE standardı nedir?

ÇSGB ile TSE, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hizmetleri Yönetim Sistemi TSE K 529 Belgelendirme Kriterleri ni oluşturarak yayınlamıştır. Standardın adı: ORTAK SAĞL…...

Kasım 4, 2015 | OSGB | okunma: 901

Osgb Yetki Belgesi Müracaatında Bulunacakların Dikkatine

29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 16ncı maddesinin birinci fık…...

Kasım 4, 2015 | OSGB | okunma: 1026

Osgb İşlemleri Hakkında Çsgb Duyuru

29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında OSGB yetkisi alan kuruml…...

1/212

© 2011 by barisbuyukterzi. Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden yazılar kopyalanamaz.