Barış Büyükterzi

İş güvenliği uzmanı, asbest söküm uzmanı

Risk Değerlendirmesi

Temmuz 14, 2017

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının katılımı ile çalışma ortamının risk değerlendirmesini yaparak ilgili raporu işverene sunmaktadır.