TMGD Danışmanlığı

Hangi İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Vardır?

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), ülkemizde 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.
ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar şunlardır.

  • Gönderen
  • Paketleyen
  • Yükleyen
  • Dolduran
  • Taşımacı
  • Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
  • Alıcı
  • Boşaltan
  • Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

ADR’ye göre tehlikeli madde sınıfları aşağıdaki gibidir:

Sınıf 1   ; Patlayıcı maddeler ve nesneler
Sınıf 2   ; Gazlar
Sınıf 3   ; Alevlenir sıvılar
Sınıf 4.1;  Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar
Sınıf 4.2; Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
Sınıf 4.3; Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler
Sınıf 5.1; Yükseltgen maddeler
Sınıf 5.2; Organik peroksitler
Sınıf 6.1; Zehirli maddeler
Sınıf 6.2; Bulaşıcı maddeler
Sınıf 7   ; Radyoaktif malzemeler
Sınıf 8   ; Aşındırıcı maddeler
Sınıf 9   ; Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

Başa dön tuşu