Yönetmelikler

Yönetmelikler 20.07.2017 Tarihinde güncellenmiştir.

A

Alt İşverenlik Yönetmeliği

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Asgari Ücret Yönetmeliği

Askeri İşyerleri ile YGIGMUI Denetimi Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması HY

AVM YÖNETMELİĞİ

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik


 

B

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda SGOH Yönetmelik

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik


 

C

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları HY

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


 

E

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda SGO-HY Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği


 

G

Gebe veya Emziren Kadınların CSEO ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İSG Hakkında Yönetmelik


 

H – İ

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İSG Hizmetleri Yönetmeliği İSG Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında SvG-Sartlari-Yonetmeligi

İş güvenliği uzmanları yönetmeliği

İş Hijyeni OTAY Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

İş Kanununa İlşkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak SGOI Yönetmelik İşyeri Hekimi ve DSP yönetmeliği

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşveren veya İşveren vekili tarafından Yürütülecek İSG Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik


 

K

Kadın Çalışanların Gece Postalarında CKH Yönetmelik

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda SGOHY

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda SGO Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması HY


 

M – S

Maden İşyerlerinde İSG Yönetmeliği

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

SKB Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler HY Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği


 

T – U

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine DY

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Ulusal İSG Konseyi Yönetmeliği


 

Y

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Başa dön tuşu